Pravidla

 1. Závodu se účastní předem registrovaná dvoučlenná družstva
 2. Vítězem se stává tým, jehož oba členové splní v nejkratším čase všechny podmínky stanovené pravidly
 3. Start týmu je podmíněn zaplacením startovního poplatku 100 Kč (50 Kč / osoba), který se použije na odměnu pro vítěze a případnou útratu pro porotu
 4. Vítěz bude určen bezprostředně po skončení závodu
 5. Před startem každý tým dostane soutěžní kartičku se seznamem pohostinstev, v cíli ji odevzdá
 6. Každý zúčastněný jednotlivec (oba z každého týmu) musí v každém z určených pohostinství vypít pivo pod dohledem poroty
 7. V případě, že je soutěžící žena, může při návštěvě pohostinství kromě startu a cíle týmu zkonzumovat 0,3 l pivo, jinak soutěžící konzumuje 0,5 l pivo
 8. Přesuny mezi hospodami jsou dovoleny pouze prostředky MHD a pěšky
 9. Na konzumaci dohlíží porota přítomná v každém pohostinství a zaznamená výkon na kartičku, kterou ji soutěžící poskytnou
 10. První a poslední pohostinství jsou pevně určeny, pořadí návštěv ostatních si týmy určují samy
 11. Na absolvování celé trasy má tým vymezený čas, který se dozví na startu
 12. Pro uznání cílového času jsou soutěžící po dopití posledních piv povinni 3 minuty nezvracet, jinak budou penalizováni časem 10 minut
 13. Útratu za nápoje si každý soutěžící hradí sám
 14. Není dovoleno znečistit prostory pohostinstva zvracením ani obtěžovat hosty a obsluhu
 15. Při porušení pravidel je celý tým ze závodu diskvalifikován
 16. Každý soutěžící je odpovědný za vlastní bezpečnost, případně důstojnost
 17. Porota může v odůvodněných případech udělit z pravidel výnimku s ohledem na férovost závodu

Akce Pivní Běh Brnem je soukromého charakteru. Snad není nutné připomínat, že zodpovědný je každý sám za sebe. Mohou se účastnit výhradně osoby, které dosáhly plnoletosti. Za účastníky, jejich zdraví a důsledky jejich konání není zodpovědný nikdo kromě jich samotných.

Yolo ⓨ 2019, Pivní Běh Brnem facebook.com/pivnibehbrnem